IBOK

Elektrotechnisch installatiebedrijf IBOK in zee met Boozt24 voor financiële rust om te ondernemen.

VVE’s en aannemers zorgen enerzijds voor een continue workflow, anderzijds is facturatie daaraan op termijnbasis normaal waardoor arbeidsuren en materialen in feite steeds moeten worden voorgeschoten. Als het dan na facturatie ook nog eens enige tijd duurt voordat betaald wordt, kan de cashflow van de eigen onderneming aardig onder druk komen te staan. Medewerkers en leveranciers moeten immers gewoon op tijd worden betaald.

Voor een elektrotechnisch installatiebedrijf is een goede cashflow essentieel. Er moeten immers voortdurend materialen worden ingekocht als aan een klus wordt gewerkt en salarissen van medewerkers moeten tijdig worden uitbetaald. Juist die cashflow wordt een probleem als veel kleine(re) klussen worden gedaan voor een handjevol zeer grote opdrachtgevers waaraan dan ook nog eens periodiek wordt gefactureerd. “Bevoorschotting op basis van facturatie geeft in dat geval rust om te ondernemen”

Door de facturatie richting zakelijke klanten onder te brengen bij Boozt24 hoopt IBOK haar cashflow te optimaliseren en stabiliseren. Boozt24 betaalt immers na het indienen van een factuur een groot deel van het factuurbedrag binnen 24 uur uit. Hoe groot dat deel is, is afhankelijk van de spreiding van de facturen over de klanten en het betalingsgedrag daarvan: hoe meer aan diverse klanten wordt gefactureerd en hoe beter deze hun facturen betalen, hoe hoger de rating wordt en daarmee het percentage dat binnen 24 uur wordt uitbetaald.

“Het probleem waar we echter aanvankelijk tegenaan liepen bij facturatie via Boozt24 is dat we anders dan het financieringssysteem vereist in een maand gewoonlijk juist veel werk doen voor eenzelfde klant, een aannemer bijvoorbeeld”, vertelt Onno. Jennifer, partner en verantwoordelijke voor de financiële kant van het bedrijf, licht dit verder toe: “Het punt is dat we voor hen de eerste klant in de bouw waren en een andere manier van factureren hadden dan zij gewend zijn. Zij willen heel veel spreiding over klanten zien, maar zo werkt dat niet als je heel veel voor eenzelfde klant doet waaraan je dan ook nog eens op termijnbasis flinke bedragen ineens factureert.” Zonder extra afspraken zou dat binnen het financieringssysteem van Boozt24 betekenen dat de rating van IBOK gaandeweg zakt en het percentage van het factuurbedrag dat binnen 24 uur wordt betaald, steeds kleiner wordt, hetgeen natuurlijk niet de bedoeling is. “We hebben hierover inmiddels uitvoerig overleg gehad met Boozt24 en er is gekozen voor het laten goedkeuren van de factuur door de opdrachtgever om het probleem te ondervangen”, aldus Jennifer. Zodra een factuur is geaccepteerd, geeft dat Boozt24 in dit specifieke geval voldoende zekerheid en stijgt de rating van het installatiebedrijf. Voor de gevallen waarin dit mogelijk blijkt, kan overigens een debiteurenverzekering worden overwogen. “Onze ervaring met Boozt24 is dat daar keihard wordt gewerkt aan de juiste oplossing voor ons”, besluiten Onno en Jennifer.

Over deze klant

IBOK, op 1 april 2008 als eenmansbedrijf vanuit huis gestart, heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot specialist in aanleg, renovatie en onderhoud van elektrotechnische installaties in bestaande woningen, met een heel team aan specialisten op de loonlijst. Hoewel in principe ook de industrie en particuliere huiseigenaars van harte welkom zijn, richt het bedrijf zich vooral op verenigingen van eigenaars (VVE’s) en aannemers. Speciaal voor deze categorie klanten is er ook een storingsnummer; meldingen worden dag en nacht direct opgevolgd indien nodig.

Case expert

Hein Kop

Marketing & Sales
  • Hogehilweg 18
  • 1101 CD  Amsterdam
  • KvK: 58471219
  • BTW: NL853053923B01