Uitzendbureau A28

Voorfinanciering op facturen via Boozt24 zorgt bij uitzendbureau A28 voor stabiliteit in cashflow voor loonadministratie

Groeien als uitzendbureau is lastig. Al is er nog zoveel vraag naar goed personeel, banken staan niet direct te springen als een uitzendbureau een financiering aanvraagt, mogelijk door het slechte imago dat de branche in het verleden heeft gekregen. Bij uitzendwerk is het probleem dat voor de wekelijkse uitbetaling van de lonen, de stortingen in pensioenfondsen en de afdrachten van verschuldigde belastingen direct geld beschikbaar moet zijn, terwijl het aan de klant gefactureerde bedrag pas later wordt ontvangen. “Voorfinanciering op facturen is voor ons echt een uitkomst” – Sander Kroezen, directielid uitzendbureau A28, Hoogeveen.

Hoewel de naam van het bedrijf bij de oprichting in 2014 vrij willekeurig is gekozen, zijn de meeste klanten te vinden in de regio rond autosnelweg A28. Juist die korte afstand tot de klant maakt het voor uitzendbureau A28 gemakkelijk om de klant goed te leren kennen. En dat maakt weer het selecteren van de juiste kracht voor de klant een stuk eenvoudiger. Bijzonder in dit kader is dat alle krachten in vaste dienst van het uitzendbureau zijn, soms al vele jaren. “We zien de mensen die wij uitzenden als eigen mensen”, aldus Sander, “zo weten we wat hun capaciteiten zijn”. Daardoor kan uitzendbureau A28 klant en uitzendkracht optimaal matchen. “De uitzendkracht moet een match zijn met de klant, anders sturen wij deze niet naar de klant”, vult Henry Mol, eveneens directielid, aan.

Uitzendbureau A28 is gestart als intercedent voor de schoonmaakbranche en het beroepsgoederenvervoer, maar levert tegenwoordig ook vakkrachten op het gebied van warehousing, horeca, bouw, productie en infra. Elk van de werkterreinen kent specifieke eisen qua opleidingen en certificeringen. Bijzonder aan uitzendbureau A28 is dat het bedrijf zelf ook de meest relevante opleidingen verzorgt, van Code 95-opleiding en nascholing, ADR-trainingen (gevaarlijke stoffen), heftruck- en hoogwerkertrainingen, EHBO, VCA vol/basis tot BHV, om maar een aantal te noemen. Zo kan het bedrijf mensen leveren die volledig aan de eisen in de branche waarin zij gaan werken, voldoen. Daarnaast kan ook personeel van andere bedrijven bij het bedrijf terecht voor scholing en bijscholing.

Nauwkeurige matching van klant en uitzendkracht en het brede pakket aan vakgerichte opleidingen dat wordt aangeboden hebben ervoor gezorgd dat uitzendbureau A28 in de loop der jaren een goede naam heeft weten te verwerven en het klantenbestand flink heeft zien groeien. Groei als uitzendbureau en opleider betekent echter ook een steeds grotere behoefte aan voorfinanciering om richting de medewerkers aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen. In de branche is het namelijk gebruikelijk dat per week wordt verloond en aan de klant geleverde uren parallel daaraan worden gefactureerd. Tijdens een informatiebijeenkomst rondom bedrijfsfinanciering georganiseerd door Credion kwam het bedrijf in contact met Boozt24. Het financieringsplatform van Boozt24 bleek perfect aan te sluiten op de behoefte aan voorfinanciering van uitzendbureau A28. “Voorfinanciering op facturen is ideaal; binnen 1 dag na indienen van een factuur hebben we al een deel van het geld ter beschikking”, zo licht Sander toe.

Een factuur is zo ingeboekt en draait vervolgens mee op het platform. Boozt24 valideert de klanten op betalingsgedrag en geeft op basis daarvan al dan niet voorfinanciering. Gemiddeld wordt tussen 50 en 60% voorgefinancieerd. De facturen aan klanten waarop geen voorfinanciering wordt gegeven, worden wel geadministreerd, waardoor het betalingsverkeer heel inzichtelijk blijft. Mocht een klant over de overeengekomen betalingstermijn heen gaan, is het aan uitzendbureau A28 om te bepalen of er al dan niet een incassobureau op komt. Facturen die over de betalingstermijn heen dreigen te gaan, kunnen te allen tijde worden teruggekocht.

“Alles bijeen blijkt voorfinanciering via Boozt24 voor ons uitstekend te werken. Banken staan niet direct te springen, mogelijk omdat ze negatief aankijken tegen de uitzendbranche. Een bank wil zekerheid, zoals een pand, terwijl debiteurenbeheer niet echt hun ding is en ze daardoor huiverig zijn om een ruime rekeningcourant af te geven. Voorfinanciering op facturen via Boozt24 is voor ons dan ook echt een uitkomst”, zo besluiten Henry en Sander.

Over deze klant

Op het eerste gezicht is uitzendbureau A28, gevestigd in Hoogeveen, een van de vele uitzendbureaus, gericht op met name de schoonmaakbranche en het beroepsgoederenvervoer. Bijzonder aan dit bedrijf is echter dat het niet alleen zorgt voor de werving & selectie en het uitzenden & detacheren van personeel. Waar vereist en gewenst verzorgt het bureau in huis opleidingen voor het personeel, om te voldoen aan de eisen op hun werkplek. Denk hierbij aan Code 95-nascholing, ADR-trainingen, heftruck- en hoogwerkertrainingen, EHBO, VCA vol/basis en BHV. Op deze wijze kan uitzendbureau A28 haar opdrachtgevers indien gewenst volledig ontzorgen.

Case expert

Hein Kop

Marketing & Sales
Stuur de klantenservice een bericht via Whatsapp