Ik heb al een bestaande lening, kan dat?
Als u al een financiering heeft, dan heeft deze financier in veel gevallen een (eerste) pandrecht op uw vorderingen. Om gebruik te kunnen maken van Boozt24 moet het pandrecht op uw vorderingen vrijkomen. U kunt in overleg met uw huidige financier afspreken dat deze het pandrecht vrijgeeft met behoud van de financiering. Mocht uw huidige financier daar niet akkoord mee gaan, dan zal met de financiering van Boozt24 de huidige financiering afgelost moeten worden, zodat daarmee ook het pandrecht op uw vorderingen vrijvalt. Overleg dit altijd met uw huidige financier

Welke rechtsvormen komen in aanmerking voor financiering?
Bij Boozt24 komt u met de volgende rechtsvormen in aanmerking voor financiering:

 • Eenmanszaak
 • Vennootschap Onder Firma (VOF)
 • Besloten Vennootschap (BV)
 • Commanditaire Vennootschap (CV)
 • Naamloze Vennootschap (NV)
 • Stichting

Welke documenten moet ik aanleveren?
Van de entiteit die financiering aanvraagt vragen wij de volgende documentatie:
 • KvK-uittreksel (niet ouder dan twee weken)
 • Organigram
 • Handtekeningenkaart
 • Kopie paspoort directeuren en gevolmachtigden (kleurenscan)
 • Aandeelhoudersregister (indien er meerdere aandeelhouders zijn)
 • Jaarverslag
 • Akte van oprichting
 • Algemene Voorwaarden
 • Kopie bankafschrift (met de historie van de laatste twee maanden)
 • UBO verklaring (Uiteindelijke Belanghebbende)
 • Bijkomende verklaringen (omtrent uitstaande leningen en schulden)
 • Documentatie huidige kredietfaciliteit
 • G-rekeningovereenkomst (indien van toepassing)
 • Debiteurenlijst met ouderdomsanalyse
 • Voorbeeldfactuur
 • Logo

Mocht de bedrijfsstructuur bestaan uit meerdere entiteiten, zoals een holding, dan ontvangen we ook voor deze entiteit nog de volgende documentatie:

 • KvK-uittreksel (niet ouder dan twee weken)
 • Handtekeningenkaart
 • Kopie paspoort directeuren en gevolmachtigden (kleurenscan)
 • Aandeelhoudersregister (indien er meerdere aandeelhouders zijn)
 • Jaarverslag

Uiteraard wordt u in het aansluitproces begeleid door een van onze medewerkers. Die kan al uw vragen omtrent de aan te leveren documentatie beantwoorden.

Ben ik verplicht om (alle) facturen via het platform te versturen?
Ja, wij financieren alleen uw gehele debiteurenportefeuille, zodat er een betere spreiding van risico is. Hierdoor kunnen wij uw onderneming beter financieren. Wij financieren dus geen losse facturen. De facturen worden via ons platform verstuurd naar uw debiteuren. Hierdoor hebben wij de zekerheid dat facturen daadwerkelijk naar de debiteur zijn verzonden. Facturen kunnen op verschillende manieren worden ingevoerd, zoals hier te lezen is.

Hoe werkt Boozt24?
Wij zijn een alternatief voor een bancair rekening-courant krediet en factoringbedrijven. Op basis van uw omzet en de betaaltermijnen op uw facturen spreken wij een kredietlimiet af; uw alternatieve rekening-courant. Uw facturen zijn het onderpand voor de financiering. Hoeveel u werkelijk tot die limiet krijgt is afhankelijk van hoe waardevol uw debiteurenportefeuille is. Daarbij kijken we niet alleen naar de uitstaande bedragen, maar ook naar zaken als spreiding, uw debiteurenbeheer, het betalingsgedrag van uw klanten, risico’s etc. U speelt dus zelf een grote rol bij het bepalen van hoeveel van uw kredietlimiet u daadwerkelijk kunt gebruiken.

Hoeveel kost Boozt24?
Boozt24 kent slechts drie typen kosten.

 1. Om klant te worden, betaalt u als inschrijfgeld eenmalig 1% van de uitgegeven limiet, met een minimum van €1.250 (exclusief 21% BTW).
 2. Vervolgens maakt Boozt24 een onderscheid tussen het maximale krediet dat u kunt gebruiken en het daadwerkelijk gebruikte krediet. U betaalt dus een fee over de limiet wat tot uw beschikking staat.
 3. Daarnaast betaalt u een fee over wat u daadwerkelijk gebruikt.

Wanneer krijg ik geld op mijn rekening overgemaakt?
Als de facturen via ons platform zijn verstuurd naar uw debiteur, betalen wij u de volgende dag al geld uit op basis van de waarde en risico van uw debiteurenportefeuille. Hierdoor wordt uw debiteurenportefeuille binnen 24 uur liquide.

Wat is het verschil tussen een rekening-courant en Boozt24?
Boozt24 is een alternatief voor de Rekening-Courant van de bank. Een financiering van Boozt24 kan eenvoudig met uw omzet meegroeien. Daarnaast wordt per dag uitgerekend wat uw debiteurenportefeuille waard is, en hiermee hoeveel u van uw kredietlimiet kan gebruiken.

Wat is het verschil tussen factoring en Boozt24?
Zowel Boozt24 als factoraars financieren op basis van facturen. Een factoraar financiert enkel facturen waar een kredietverzekeraar een limiet op geeft. Overige facturen worden niet gefinancierd, terwijl er wel over de gehele omzet factorloon wordt gevraagd.
Boozt24 financiert op basis van al uw facturen. Bij ons tellen al uw facturen mee voor de financiering. Wij maken dus geen onderscheid in wat wel of niet kredietverzekerd is. Daarnaast blijft het debiteurenbeheer in uw beheer, of kan het desgewenst worden uitbesteed. Bekijk alle verschillen op deze pagina.

Zien mijn debiteuren dat ik Boozt24 gebruik?
De facturen die via het platform naar uw debiteuren worden gestuurd, zijn in uw eigen huisstijl. Op de facturen staat de vermelding dat de factuur is overgenomen door TRFI BV. Daarnaast bieden wij uw debiteuren een extra optie middels een link op de factuur om de factuur goed te keuren. Dit komt de financierbaarheid van uw debiteurenportefeuille ten goede.

Wat gebeurt er als een debiteur de factuur niet betaalt?
Via ons platform is de opvolging van facturen volledig geautomatiseerd. Mocht de debiteur na de vervaldatum de factuur nog niet hebben voldaan, dan ontvangt u een herinnering om deze debiteur te bellen. Vervolgens kunt u een betaalafspraak of dispuut registreren in ons platform. Daarnaast ontvangt de debiteur op vaste tijdstippen automatisch herinneringen wanneer er openstaande facturen zijn.
Staat de factuur 30 dagen na vervaldatum nog steeds open, en u heeft zelf geen debiteurenbeheer geregistreerd in het platform, dan zal uw collectiepartner telefonisch contact met de debiteur opnemen om de openstaande factuur te bespreken.
Is de factuur 52 dagen vervallen en nog steeds niet betaald, en u heeft zelf geen debiteurenbeheer geregistreerd in het platform, dan zal er een schriftelijke laatste herinnering naar uw debiteur worden verstuurd en een incassotraject worden gestart.

Kan ik mijn debiteuren verzekeren tegen faillissement?
Bij Boozt24 bent u niet verplicht uw debiteuren te verzekeren. Wij kopen al uw facturen, ook als de verzekeraar hier geen kredietlimiet op geeft. Het Trefi platform biedt u echter wel de mogelijkheid om uw debiteuren te verzekeren. Dit heeft drie voordelen:

 1. De financierbaarheid van uw debiteurenportefeuille neemt toe (mits de verzekeraar toereikende limieten afgeeft op uw debiteuren);
 2. U bent verzekerd tegen faillissement van debiteuren, waardoor u geen financiële schade oploopt.
 3. U kunt internationaal zaken doen met Boozt24.

Hoe werkt debiteurenbeheer via Boozt24?
Al uw facturen komen in ons platform te staan. U voert het debiteurenbeheer vanuit ons platform. Daarnaast is er een geautomatiseerde opvolging van facturen: uw debiteur ontvangt op vaste tijdstippen herinneringen over openstaande posten.
Staat de factuur 30 dagen na vervaldatum nog steeds open, en u heeft zelf geen debiteurenbeheer geregistreerd in het platform, dan zal uw collectiepartner telefonisch contact met de debiteur opnemen om de openstaande factuur te bespreken.
Is de factuur 52 dagen vervallen en nog steeds niet betaald, en u heeft zelf geen debiteurenbeheer geregistreerd in het platform, dan zal er een schriftelijke laatste herinnering naar uw debiteur worden verstuurd en een incassotraject worden gestart.

Welke verplichtingen heb ik als ik Boozt24 gebruik?
Wanneer u gebruikt maakt van de financiering van Boozt24 dan heeft u de verplichting dat u alle facturen via ons platform verstuurt. Daarnaast is het niet toegestaan om facturen te verrekenen met uw debiteuren. De gekochte facturen kunnen enkel gesloten worden middels een betaling door de debiteur. Voor de overige verplichtingen verwijzen wij u graag naar onze Algemene Voorwaarden.

Hoe veilig is Boozt24?
Uw gegevens zijn veilig bij ons. Daarnaast vindt u hier ons Privacybeleid.

Financieren jullie ook reeds verstuurde facturen?
Nee, wij kunnen alleen facturen kopen die via ons platform verstuurd zijn. Reeds verstuurde facturen kunnen wij derhalve niet kopen en tellen dus niet als onderpand voor de financiering.

Hoe kan ik mijn kredietlimiet verhogen?
Mocht u groeien en uw huidige kredietlimiet is niet meer toereikend, dan kunt u een verzoek indienen om de limiet te verhogen. Wij zullen dan een voorstel indienen bij ons Risico Comité, dat de aanvraag beoordeeld. Vervolgens zal ons Risico Comité uitsluitsel geven.

Hoeveel krijg ik uitbetaald op mijn debiteurenportefeuille?
Dagelijks wordt de waarde van uw debiteurenportefeuille berekend, wat bepaalt welk deel van de limiet u daadwerkelijk kunt opnemen. Die waarde is niet alleen afhankelijk van de optelsom van de factuurbedragen, maar ook van zaken als spreiding, aantal debiteuren, betalingsgedrag, etc. Ons platform heeft geavanceerde technologie voor het bepalen van de kredietwaardigheid van een debiteurenportefeuille. Deze wordt uitgedrukt in een zogenaamde Probability of Default (oftewel PD, de kans op wanbetaling in de komende 12 maanden). Hoe lager de PD, des te waardevoller de portefeuille.

Wat is TRFI BV?
TRFI BV is de naam van de entiteit die de facturen koopt. De naam is een afgeleide van Trefi, de naam van het platform waar Boozt24 gebruik van maakt. Meer informatie vindt u hier.

Hoe word ik klant?
Boozt24 werkt volgens een standaard stappenplan.

 1. U meldt zich aan via de knop Offerte op de website van Boozt24. We vragen de eerste documenten van u, zoals een debiteurenlijst en jaarverslag. Op basis van de aangeleverde documentatie doen wij u een offerte.
 2. Wanneer u akkoord gaat, vragen wij nog een aantal extra documenten. Op basis van alle documenten schrijven wij een voorstel richting ons Risico Comité. Bij akkoord van ons Risico Comité ontvangt u de overeenkomst.
 3. Wanneer u de overeenkomst ondertekend heeft, zenden wij alle documenten ter controle door naar ons trust kantoor. Tegelijkertijd wordt uw boekhouding gekoppeld aan Boozt24.
 4. De eerste facturen kunnen verstuurd worden via ons platform, en wanneer de sign-up fee betaald is, kan de financiering van start.

Hoelang duurt het om klant te worden?
Wanneer u de gewenste documentatie voorhanden heeft, kan de aanvraag snel verlopen en kunt u binnen twee weken de eerste uitbetaling op uw facturen krijgen.

Biedt Boozt24 ook andere financiële producten aan?
Wij zijn gespecialiseerd in het financieren van werkkapitaal. Wij doen derhalve geen leasing, voorraadfinanciering, micro krediet, crowdfunding of zakelijke leningen.

Staat uw vraag er niet tussen? • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 • Hogehilweg 18
 • 1101 CD  Amsterdam
 • KvK: 58471219
 • BTW: NL853053923B01