Werkkapitaal financiering in de zorgsector

De veranderingen waarmee zorgorganisaties de afgelopen jaren zijn geconfronteerd hebben een grote impact op de financiering van zorgorganisaties. Door de stelselwijzigingen is het risicoprofiel van zorgorganisaties (vanuit het perspectief van de banken) substantieel toegenomen.

Boozt24 Medical Finance in het kort

Heeft u binnen een geopende DBC een behandeling afgerond dan kunnen wij deze vordering overnemen, ook al is de DBC nog niet gesloten. Boozt24 Medical Finance betaalt binnen 24 uur tot maximaal 85% van de vordering aan u uit zowel voor gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorg.

Van bevoorschotting naar voorfinanciering

De systematiek van maandelijkse bevoorschotting (voor Zvw- en Wmo-producten) is veranderd naar een systeem van betaling achteraf wanneer de zorg is geleverd.

Een gemiddelde DBC-doorlooptijd is circa 8-9 maanden. Gedurende deze periode financiert de zorgaanbieder wel bedrijfskosten, maar de ontvangsten voor de verleende zorgprestaties worden pas na afsluiten van de DBC van de zorgverzekeraar ontvangen. Hierdoor moet de zorgaanbieder circa 75% van de Zvw-jaaromzet voorfinancieren.

Door de declaratiestructuur zit er een timingsverschil tussen het moment dat de zorg is geleverd, de gemaakte kosten en het moment dat deze wordt vergoed door de zorgverzekeraar of gemeente.

Herkent u deze knelpunten?

Wat doet u om uw organisatie financierbaar te houden en hoe optimaliseert u uw werkkapitaal?

Boozt24 Medical Finance verstrekt een faciliteit vergelijkbaar met een bancair zakelijk krediet aan bedrijven in de B2B-markt op basis van afgeronde behandelingen.

Offerte aanvragen

Hoe word ik klant van Boozt24 Medical Finance?

Indien u uw groei wilt laten financieren door Boozt24 Medical Finance klikt u op Offerte. U vult vervolgens de essentiële gegevens over uw onderneming in. Hierna beoordelen wij uw aanvraag en indien u aan de voorwaarden voldoet, brengen wij een offerte uit. Bij akkoord van de offerte vragen we nog een aantal aanvullende documenten op. Het complete pakket gaat langs ons Risico Comité. Bij akkoord, ontvangt u de overeenkomst en zal er tegelijkertijd een koppeling worden gemaakt tussen uw boekhouding en het platform. Nadat alles ondertekend is en de koppeling tot stand is gebracht, start de financiering. Dit alles kan al binnen twee weken na eerste contact geregeld zijn!

  • Hogehilweg 18
  • 1101 CD  Amsterdam
  • KvK: 58471219
  • BTW: NL853053923B01