Zowel het publieke en beveiligde gedeelte van TREFI worden door Capital Tool Company BV (“CTC”) beheerd.

CTC respecteert uw privacy en verklaart uw persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig te zullen behandelen. Respect voor de privacy van (potentiële) klanten is het uitgangspunt bij al de activiteiten van CTC.

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming persoonsgegevens. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die CTC tegenover u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om u toegang te verstrekken en van dienst te kunnen zijn.

CTC neemt Beveiligingsmaatregelen omtrent persoonsgegevens. CTC opereert in overeenstemming met ISO 27001, de standaard voor informatiebeveiliging.

CTC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

  • Hogehilweg 18
  • 1101 CD  Amsterdam
  • KvK: 58471219
  • BTW: NL853053923B01