Boozt24 respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen. ​Met dit privacy statement willen wij u duidelijk maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u verstrekken.

Hoe beschermen wij uw privacy?

Boozt24 is de handelsnaam van Netwerk Financiering B.V. gevestigd op de Hogehilweg 18, 1101 CD Amsterdam, KvK nummer 58471219 en verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Boozt24 handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens, die eisen stelt aan het gebruik van informatie die tot personen herleidbaar is. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.

Daarnaast zijn onze website en IT-systemen goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met uw gegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u, worden gezien als persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zijn met ons gedeeld omdat u als investeerder/ondernemer aan ons verbonden bent. Enkele voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, telefoonnummer en e-mailadres. Ook het IP-adres van uw computer of een overschrijving vallen hieronder, het betreft namelijk alle gegevens die in enig optiek in verband met u als persoon kunnen worden gebracht.

Waarom vragen wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om:

 • u een product of dienst aan te bieden;
 • een product of dienst af te sluiten;
 • een overeenkomst met u aan te gaan en uit te voeren;
 • fraude tegen te gaan;
 • ons aan de wet te houden;
 • bij te houden hoe en wanneer wij contact met u hebben;
 • u in staat te stellen gebruik te maken van het Trefi platform, de technologie die wij gebruiken om uw financiering te regelen als u bij ons klant bent, of om uw betalingen te verwerken als u debiteur van onze klanten bent.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben. Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij uw gegevens of maken wij uw gegevens anoniem. Als wij uw gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle gegevens die naar u verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan u gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van onze risico’s, producten en diensten.

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij delen uw gegevens met de leverancier van ons financieringsplatform (Trefi), Capital Tool Company en met de beheerder van onze financieringsentiteiten, Stichting TRSB.

Wij gebruiken ook cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kunt worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.

Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen.

Uw rechten

Uw rechten zijn ook in de wet geregeld. U mag:

 • uw gegevens bij ons opvragen.
 • uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
 • uw gegevens laten verwijderen.
  • Het komt vaak voor dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden.
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens.
  • Als u bijvoorbeeld geen e-mails met aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee u zich kunt afmelden. U mag ook bellen. In andere gevallen geeft u duidelijk aan waarom u bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.
 • uw toestemming stoppen.
  • Gaf u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken? Dan mag u uw toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken uw gegevens vanaf dat moment niet meer.
 • uw gegevens overdragen.
  • Bijvoorbeeld wanneer u gegevens aan ons heeft gegeven met uw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan uzelf.
 • het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken.
  • Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen gebruik van uw gegevens.

Wijzigingen

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsactiviteiten. Boozt24 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Vanzelfsprekend zal Boozt24 waar nodig het privacy statement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Vragen over privacy

Voor meer informatie over dit onderwerp en voor verdere vragen over de wijze waarop Boozt24 omgaat met persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via de contact pagina.

 • Hogehilweg 18
 • 1101 CD  Amsterdam
 • KvK: 58471219
 • BTW: NL853053923B01