Wij verwerken persoonsgegevens van klanten en debiteuren. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen.

​Met dit privacy statement willen wij u duidelijk maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen en hoe wij uw privacy beschermen.

Wie is verantwoordelijk?

Boozt24 B.V. is gevestigd op de Hogehilweg 18, 1101 CD Amsterdam, KvK nummer 58471219 en verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Boozt24 Finance B.V. is gevestigd op de Hogehilweg 18, 1101 CD Amsterdam, KvK nummer 73638951 en verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe beschermen wij uw privacy?

Wij houden ons aan de privacyregels. Onze website en IT-systemen zijn goed beveiligd. Wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens:

 • voor het uitvoeren van factoringdiensten.
 • voor incasso- en debiteurenbeheer.
 • voor het tegengaan van fraude.
 • om te voldoen aan wetten en regels.
 • voor het bijhouden van onze contacten met u.
 • om u in staat te stellen gebruik te maken van de technologie die wij gebruiken om uw financiering te regelen als u bij ons klant bent, of om uw betalingen te verwerken als u debiteur van onze klanten bent.
 • voor het herfinancieren van vorderingen.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend op de volgende gronden:

 • wettelijke verplichting.
 • uitvoering van een overeenkomst.
 • van u gekregen toestemming.
 • gerechtvaardigd belang.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben. Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij uw gegevens of maken wij uw gegevens anoniem.

Van wie krijgen wij uw gegevens?

Wij krijgen persoonsgegevens van:

 • Klanten met wie wij een (factoring)overeenkomst hebben.
 • Debiteuren.

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij delen uw gegevens met:

 • De leverancier van het financieringsplatform Boozt24 Applications B.V.
 • De belangenbehartiger van onze obligatiehouders Stichting Boozt24 Finance
 • Onze financier ING Commercial Finance B.V. (informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door ING kunt u vinden op https://www.ing.nl/de-ing/privacy-statement/index.html)
 • Incassobureaus en/of gerechtsdeurwaarders, voor zover noodzakelijk voor inning van vorderingen.

Verder delen wij uw gegevens met derden indien:

 • dit noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en de taak van de daarbij betrokken personen of derden.
 • is vereist ingevolge een wettelijk voorschrift.
 • wij daarvoor toestemming hebben van u.

Wij gebruiken ook cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kunt worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.

Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen.

Uw rechten

Uw rechten zijn in de wet geregeld. U mag:

 • uw gegevens bij ons opvragen.
 • uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
 • uw gegevens laten verwijderen.
  • Het komt vaak voor dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden.
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens;
  • Als u bijvoorbeeld geen e-mails met aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee u zich kunt afmelden. U mag ook bellen. In andere gevallen geeft u duidelijk aan waarom u bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.
 • uw toestemming stoppen;
  • Gaf u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken? Dan mag u uw toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken uw gegevens vanaf dat moment niet meer.
 • uw gegevens overdragen;
  • Bijvoorbeeld wanneer u gegevens aan ons heeft gegeven met uw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan uzelf.
 • het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken;
  • Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen gebruik van uw gegevens.

Heeft u een vraag, tip of  klacht?

Stuur een e-mail naar privacy@boozt24.com. U kunt ook een brief sturen aan:

Boozt24 B.V.
Hogehilweg 18
1101 CD Amsterdam

Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat doen wij bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Op onze website vindt u altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 10 juli 2020.

Stuur de klantenservice een bericht via Whatsapp