Partijen in de structuur

Boozt24 maakt voor de operationele en financiële invulling van haar financiering gebruik van het Trefi platform en een speciale, zogenaamde ‘bankruptcy remote’ structuur. Doel van deze structuur is om ervoor te zorgen dat alle gelden van de Boozt24 obligatiehouders en andere geldverstrekkers veilig worden beheerd en ondernemers altijd zeker zijn van hun financiering.

De structuur is opgebouwd uit twee entiteiten: TRFI B.V. en TRFI Funding B.V. Deze worden aangestuurd door de Stichting TRSB. Het dagelijks beheer is uitbesteed door de TRSB board aan een Trust directie.

In de entiteit TRFI B.V. kopen wij de facturen die aangesloten MKB bedrijven aan hun debiteuren versturen. In de entiteit TRFI Funding B.V. hebben wij het geld beschikbaar om deze facturen te kopen.

Het platform dat wij gebruiken ter ondersteuning van onze activiteiten is het Trefi platform. Het Trefi platform administreert alle processen en calculeert het risico op de debiteuren middels algoritmes.

Partijen toegelicht

De verschillende partijen die actief zijn in de structuur zijn de volgende:

Boozt24

Boozt24 is de handelsnaam van Netwerk Financiering B.V.. Boozt24 is verantwoordelijk voor het werven van klanten en het regelen van financiering.

TRFI B.V.

TRFI B.V. is de koper van de vorderingen (Assets).

TRFI Funding B.V.

TRFI Funding B.V. is de uitgevende instelling van financieringsinstrumenten ter financiering van de activiteiten van TRFI B.V..

Stichting TRSB

Stichting Trade Receivable Standards Board, een Nederlandse stichting welke alle geplaatste aandelen houdt in TRFI Funding B.V. en TRFI B.V.. Daarnaast houdt Stichting TRSB onafhankelijk supervisie over het onderhoud en de ontwikkeling van de juridische en operationele standaarden van overeenkomsten tussen partijen die op het Trefi Platform acteren en ziet ze toe op het functioneren van de directie van TRFI Funding B.V. en TRFI B.V..

Service verleners

Service verleners zijn de door TRFI B.V. en/of TRFI Funding B.V. gecontracteerde entiteiten welke diensten leveren aan TRFI B.V. en/of TRFI Funding B.V..

  • Hogehilweg 18
  • 1101 CD  Amsterdam
  • KvK: 58471219
  • BTW: NL853053923B01